ПРИЕМVклас
2024 / 2025
учебна година
Прием в паралелка с
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА
За участие в приема са важни резултатите от:
1. Националното външно оценяване по математика в IV клас
2. Успехът от удостоверение за завършен начален етап –
Раздел А от учебния план
3. Сборът на
двата най-добри резултата на четвъртокласниците от следните състезания:
– Национално математическо състезание по формата на математическото състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг за учениците от IV клас, 16 март 2023 г.
– Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас, 13 май 2023г.
* или областен кръг на олимпиадата по математика, 12 февруари 2023
и едно от двете математически състезания
Необходими документи:
1. Заявление до директора на ПГ „Константин Фотинов“
2. Копие на удостоверението за завършен начален етап

Телефон за контакт: 0893 61 50 90 – Директор
Прием в паралелка с
РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА
За участие в приема са важни резултатите от:
1. Националното външно оценяване по математика в IV клас
2. Успехът от удостоверение за завършен начален етап –
Раздел А от учебния план
3. Сборът на
двата резултата на четвъртокласниците от следните състезания:
– Национално математическо състезание по формата на математическото състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг за учениците от IV клас, 21 март 2024 г.
– Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас, 1 юни 2024 г...

Телефон за контакт: 0893 61 50 90 – Директор
НА ВНИМАНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ!
Учебно съдържание по литература за  5.клас

I. Митология

1. Старогръцки митове и легенди

 • Сътворението на света
 • Произход на боговете
 • Олимп – домът на древногръцките богове

2 . Библейски разкази

 • Сътворението на света и човека според Библията
 • В селенията на Бог
 • Едемската градина
 • Взаимоотношенията между Бог и човека

Грехът, познанието и наказанието

II. Фолклор

1. Фолклорна легенда

 • „Как била създадена Земята”
 • Как Господ и Дяволът правят света
 • Борбата между доброто и злото

2. Фолклорна приказка

 • „Тримата братя и златната ябълка”
 • „Златното момиче”

3. Вълшебни приказки по избор

Фолклорна песен

 • „Троица братя града градиха”

4. Фолклорен календар

 • Коледа
 • Великден
 • Гергьовден
 • Пасхаученик

Курбан байрам

III. Литература

1. Христо Ботев  поезия

 • „Хайдути”
 • „Стар Димо на двор седеше”- народна песен
 • „Главатарят, който искал да плени месечинката”
 • „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми”- Шарл Перо
 • „Грозното патенце” – Ханс Кристиан Андерсен
 • „Похитителят на мълнии” – роман

IV. Приложение

1. Трансформиращ преразказ

2. Отговор на литературен въпрос

3. Съпоставка на различни текстове

4. Модел на фолклорната вълшебна приказка

5. Създаване на разказ по зададени опори