ВАЖНО! Промяна в датата на Математическото състезание „Математика за всеки“  за IV клас– важно за прием в V- ти клас в гимназията

Уважаеми родители на четвъртокласници,

Със заповед на министъра на образованието и науката, във връзка с  провеждането на избори на 9 юни 2024 г., математическото състезание „Математика за всеки“  за IV клас ще се проведе на 1 юни 2024 г. от 9 часа.

За учениците от община Самоков, домакин е Профилирана гимназия „Константин Фотинов“.

Ако имате желание за участие, а от училището в което учи Вашето дете не сте получили заявление за участие и декларация, заповядайте в гимназията от 8 до 17 часа. Срок за подаване – 29 май 2024 г.