Родителски срещи

ПОКАНА

Ръководството при Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ град Самоков кани родителите на учениците от 5а, 8а и 8б класове на родителска среща във вторник, 13.09.2022 година от 17.30 часа.

Тя ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Правилник за устройство и дейността на ПГ „К. Фотинов“.
  2. Учебен план на класа.
  3. Разни

От ръководството