СТИПЕНДИИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 4
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 1 за ученици от 8 клас!
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение 2 за ученици от 8 клас!