Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание на РБ извънредно положение в страната, всеки от нас трябва да прояви най-високата отговорност за предприемане на всички мерки, предложени от Националния оперативен щаб и прилагани от правителството.
Няма нищо по-важно от това, да опазим живота и здравето на нашите деца, на нашите близки, на възрастните хора.
В тези условия се променя и образователната дейност. Сигурна съм, че в продължаването на обучението в дигитална среда ще срещнем вашата подкрепа. Продължаваме да осъществяваме активна комуникация с вас по телефон, с възможностите на Shkolo или друга електронна комуникация.
Могат да бъдат използвани всички алтернативни варианти на учене и преподаване от разстояние. В рамките на следващите две седмици педагогическите специалисти ще преминат на работа от дома и ще подкрепят самоподготовката на учениците като предоставят образователни ресурси и конкретни задачи, както и ще поддържат обратна връзка чрез коригиране и поставяне на допълнителни задачи.
Всеки преподавател избира вариант за преподаване и учене от разстояние, съгласно приетите на педагогическия съвет:
чрез затворени групи в социалните мрежи – електронна комуникация или онлайн обучение в реално време;
индивидуални онлайн консултации с ученици;
чрез специално създадените електронни пощи на класовете;
електронен дневник Shkolo.
За улеснение, при предоставяне на материали и ресурси ще се придържаме към седмичното разписание в часовия диапазон 9-12 часа. Колегите, които ще предложат обучение на живо, ще информират учениците предварително.
Желателно е да следите постоянно информацията, която учителите изпращат на вашето дете и да съдействате за изпълнението на поставените задачи и инструкции от учителите. Насърчавайте вашето дете да бъде активно и ежедневно да изпълнява заданията.
Споделяйте информацията за проблема и съдействайте вашите по-големи деца да взимат отговорни решения за ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
Не се притеснявайте да споделяте възникналите проблеми. Не малко неща се решават в движение. Поддържайте активна комуникация с учителите. Само, когато се налага да ви бъде извършена административна услуга на място, ще ви бъде осигурен достъп при засилени мерки на пропусквателен режим. За всички промени ще получавате информация своевременно на сайта на гимназията и от класните ръководители чрез групите в социалните мрежи.
Вярвам, че ще осъществим ползотворно сътрудничество!
Венета Симитчийска
директор