Уважаеми ученици и родители!

Утвърден е новият държавен план-прием след 7 клас/завършено основно образование/ за учебната 2018/2019 г.

За повече информация  изберете рубриката „Прием“