УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 2023 / 2024
 

8 клас

Български език и литература

Литература за 8 клас – Издателство „БГ учебник“ – авторски колектив

Български език за 8 клас – Издателство „БГ учебник“ – авторски колектив

Английски език – VIIIa клас

„Legacy“ 1,2 и 3 та част ниво А1, А2 и В1 – Издателство Express Publishing

Немски език – VIIIб клас

Exakt für dich – A1, A2, B1 – Изд. Klett

Математика

Математика за 8 клас – Т. Витанов, Г. Кожухарова, М. Кьосева, К. Узунова, Издателство „Анубис“

Информатика 

Информатика за 8 клас – Кр. Манев, Н. Манева, В. Христова, Издателство „Изкуства“

Информационни технологии

Информационни технологии – Издателство „Просвета 1945“

Философия

Философия – Галя Герчева-Несторова и колектив, Издателство „Педагог 6“

Музика

Музика – Издателство „Klett“ (Анубис)

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство – Издателство „Klett“ (Анубис)

9 клас

Български език и литература

Български език – Издателство „БГ учебник“, П. Маркова, П. Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство „Булвест 2000“

Английски език IXа клас

Legacy level B1.1 – изд. Express Publishing

Английски език IXб клас

 Legacy – изд. Express Publishing

Немски език – IXa клас

Magnet Smart A1.1 – Изд. Klett

Немски език – IXб клас

Aspekte Junior B1.1. – Изд. Klett

Математика

Математика за 9. клас. ( изд. Архимед)

Книга за ученика по математика за 9. клас – Георги Иванов, Мая Алашка, Райна Алашка, (изд. Архимед)

Информационни технологии

Информационни технологии – Издателство „Домино“

История и цивилизации

История и цивилизации – Андрей Пантев, Искра Баева и колектив I и II част, Издателство „Булвест 2000“

Философия

Философия – Галя Герчева-Несторова и колектив, Издателство „Педагог 6“

География и икономика

География и икономика – Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев …, Издателство „Булвест 2000“

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование – (за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език), автори: Владимир Овчаров и колектив, Издателство Булвест 2000

Химия и ООС

Химия за интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис“

Физика и астрономия

Физика и астрономия за профилирани и професионални гимназии – Издателство „Булвест 2000“

Музика

Музика – Издателство „Klett“ (Анубис)

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство – Издателство „Klett“ (Анубис)

10 клас

Български език и литература

Български език – Издателство „БГ учебник“

Литература – Издателство „Булвест 2000“

Английски език Xa клас

Legacy, B1 Part Two – Издателство „Express Publishing“

Английски език Xб клас

English for you 3 част 8 клас, Просвета

Немски език – Xa клас

Magnet Smart A1.2 – Изд. Klett

Немски език – Xб клас

Aspekte junior B1.2. – изд. Klett

Математика

Математика – Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев, Издателство „Архимед“

Информационни технологии

Информационни технологии – Издателство „Домино“

История и цивилизация

История и цивилизация – Издателство „Просвета“, Борислав Гаврилов, Андрей Пешков

Философия

Философия – Галя Герчева-Несторова и колектив, Издателство „Педагог 6“

География и икономика

География и икономика – Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев …, Издателство „Клет“

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование – автори: Владимир Овчаров и колектив, издателство Klett (Булвест 2000)

Химия и ООС

Химия и ООС – Издателство „Анубис“

Физика и астрономия

Музика

Музика – Издателство „Klett“ (Анубис)

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство – Издателство „Klett“ (Анубис)

 

11 клас

Български език и литература

Български език – Издателство „БГ учебник“

Литература – Издателство „Булвест 2000“

Английски език – XIa/в клас

Legacy Level В2, Part one – Издателство „Express Publishing“

Английски език – XIб клас

Legacy – Издателство „Express Publishing“

Немски език – XIa/в клас

Schritte international 3 – изд.Hueber

Немски език – XIб клас

Aspekte junior B2 – изд.Klett

Endspurt B2  изд.Klett

Математика

Математика – Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев, Издателство „Архимед“

Информатика – профилирана подготовка XIв клас

Модул 1: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране – Красимир Манев, Филип Андонов, Велислава Христова, Нели Манева, Издателство „Изкуства“

Модул 2: Структури от данни и алгоритми – Красимир Манев, Велислава Христова, Нели Манева, Издателство „Изкуства“

Информационни технологии – профилирана подготовка XIв клас

Модул 1: Обработка и анализ на данни – Иван Първанов, Людмил Бонев, Издателство „Домино“

Модул 2: Мултимедия – Иван Първанов, Людмил Бонев, Издателство „Домино“

Руски език

Учебник – Классно! – Татяна Алексиева, Виолета Миланова, Олга Лазова, Издателство „ Klett“

Учебна тетрадкаКлассно! А2, част 1

История и цивилизации

История и цивилизации – Издателство Клет /в един учебник са събрани и трите задължителни модули/, автори: Борислав Гаврилов, Ал.Николов, Мария Бенова и колектив; Атлас: издателство Атласи

Гражданско образование

Гражданско образование – Галя Герчева-Несторова и колектив, Издателство „Педагог 6“

Философия – профилирана подготовка

Модул 1 – „История на идеите“Николай Велев и колектив, Издателство „Педагог 6“

Модул 3 – „Култура на мисленето“, Бойчо Бойчев, Издателство „Педагог 6“

Модул 4 – „Социална психология“, Галя Герчева – Несторова и колектив, Издателство „Педагог 6“

География и икономика – профилирана подготовка

I, II, III и IV модулР. Пенин, Д. Желев, В. Стоянова, Издателство „Клет“

Биология и здравно образование – профилирана подготовка XIб клас

Биология и здравно образование – автори: Владимир Овчаров и колектив, издателство Klett

Химия и ООС – профилирана подготовка XIб клас

I и II модул – Издателство „Педагог 6“

12 клас

Български език и литература XIIа клас

Български език – Издателство „БГ учебник“

Литература – Издателство „Булвест 2000“

Български език и литература XIIб/в клас

Български език – Издателство „БГ учебник“ – авторски колектив

Литература – Издателство „БГ учебник“ – авторски колектив

Английски език XIIа/в клас 

Legacy B2.1Издателство „Express Publishing“

Английски език XIIб клас 

Legacy, Издателство „Express Publishing“

Немски език – XIIа/в клас

Schritte international 4изд.Hueber

Немски език – XIIб клас

Aspekte junior B2изд.Klett

Endspurt B2изд.Klett

Математика

Математика – Издателство „Архимед“

Информатика – профилирана подготовка XIIв клас

Модул 3: Релационен модел на бази от данни – Красимир Манев, Филип Андонов, Нели Манева, Издателство „Изкуства“

Модул 4: Програмиране на информационни системи – Красимир Манев, Димитър Минчев, Нели Манева, Издателство „Изкуства“

Информационни технологии – профилирана подготовка XIIв клас

Модул 3: Уеб дизайн – Иван Първанов, Людмил Бонев, Издателство „Домино“

Модул 4: Решаване на проблеми с ИКТ – Иван Първанов, Людмил Бонев, Издателство „Домино“

Руски език

Учебник – Классно! – Татяна Алексиева, Виолета Миланова, Олга Лазова, Издателство „ Klett“

Учебна тетрадка – Классно! А2, част 2

История и цивилизации

История и цивилизации – Издателство Клет /в един учебник са събрани и трите задължителни модули/, автори: Д. Вачков, Кирил Василев, Искра Баева и колектив

Атлас: изд. Атласи

Гражданско образование

Гражданско образование – Галя Герчева-Несторова и колектив, Издателство „Педагог 6“

Химия и ООС – профилирана подготовка

Л. Деянова, И. Дичев, Л. Кабакчиева, Издателство „Педагог 6“, Издателство „Просвета“

География и икономика

География и икономика – И. Чолеев, Ж. Желев, Издателство „Сиела“