Учениците от ПГ „Константин Фотинов” отбелязаха 141 години от Освобождението на България и Баба Марта

В два последователни дни / 28 февруари и на 1 март  2019 год./ след трети учебен час  нашите ученици от ПГ „Константин Фотинов ”, отбелязаха 141 години от Освобождението на България от пет вековното Османско владичество и българския празник свързан с пристигането на Баба Марта. Празничната  програма, бе подготвена от госпожа Даниела Ковачка, която  включваше –  песни, стихотворения, исторически събития и легенди.

Участниците по отбелязване на двата празника бяха учениците от  VI клас: Елена Стоименова, Калоян Шуманов, Сашо Божичков и Преслава Петрова, както и учениците Енцо Атанасов и Радостин Ангелов от XIв клас.

1mart

3mart