Уважаеми родители и ученици!

Присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас се възобновяват   при спазване на следния график – заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от
6, 9 и 12 клас;

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от МОН  Насоки за работа в условията на COVID- 19.

Междусрочната ваканция е на 03.02.2021г. (един  ден). Вторият учебен срок започва на 04.02.2021г.