Безплатно ползване на лифткарти

Безплатно ползване на лифткарти издадени от „Бороспорт“ АД от учениците на ПГ „Константин Фотинов“, Самоков

Сезон 2016/ 2017, к.к. Боровец                     

Кога: През ваканциите и по една седмица (седем последователни дни) за училище всеки месец по предварителна заявка от  Директора на училището към „Бороспорт“ АД.

Как: Индивидуално с родител, който подписва декларация на касата на „Бороспорт „ АД. Ученикът носи лична карта или заверен бележник. Пълнолетните ученици не се придружават от родител.

Организирано с ръководител от гимназията и заверен от Директора списък на групата. В този случай ръководителят попълва декларация.

Декларацията се попълва еднократно.

Вид лифткарта: Картите са еднодневни и за всеки ден се издава отделна лифткарта.

Седмицата за ученици от гимназията за м. декември 2016 г. извън коледната ваканция е от 19.12.2016 г.