Зрелостни изпити, майска сесия, 2017г.

    Във връзка с предстоящите зрелостни изпити през майската сесия на 2017 година информираме законните представители на
дванадесетокласниците ( родители/ настойници) относно задълженията на зрелостниците, необходимите им документи за
самоличност за допускане в сградата, в която ще полагат изпитите, времето в което трябва да се явят, необходимите им материали.