Почетно отличие „Неофит Рилски“ за госпожа Стефанка Митрева

Всяка година в навечерието на 24 май, Министерството на образованието и науката присъжда почетното отличие „Неофит Рилски“ на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

Тази година сред отличените  е и госпожа Стефанка Митрева. Наградата е признание за ползотворната работа  на госпожа Митрева и отличните резултати, които нейни ученици постигнаха на олимпиадите по немски език и театрална група „Tеатър фантастиш“.

fanifani1