Цветните градини на доброто

Учениците от Профилирана гимназия „Константин Фотинов“, град Самоков с голям интерес и желание откликнаха на инициативата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните „Цветните градини на доброто“.

Рая Атанасова Милева – 6 клас, Юлина Руменова Крапчанска – 6 клас, Лия Петрова Ангелова – 8б клас, Михаела Николаева Вукова – 9б клас, Ивана Кирилова Николова – 9б клас и Антония Георгиева Топчийска – 9б клас претвориха доброто в красиви цветове и форми, с които украсиха градините на град Самоков.

Учениците с радост приеха наградата, която беше благодарствено писмо и коледна елха.

1-0091-003