График за прием

График за дейностите по приема на ученици за 2019 – 2020 г.

 1. Подаване на заявление по образец за първи етап на класиране по електронен път или в училището гнездо
  /НУ „Станислав Доспевски“ – гр. Самоков/ – 03 – 05 юли 2019 г.
 1. Обявяване на класирането – до 11 юли 2019 г.
 1. Записване на приетите на първи етап на класиране ученици в канцеларията на ПГ „Константин Фотинов“ (от 9:00 до 17:30 часа) или подаване на заявление за участие във втори етап
  на класиране – до 16 юли 2019 г.
 2. Записване след втори етап на класиране – до 22 юли 2019 г.
 1. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 24 – 25 юли 2019 г.
 1. Записване след трети етап – 31 юли 2019 г.
 1. Попълването на незаетите места след трети етап се организира от Директора – до 10.09. 2019 г.

Състав, работно време и задължения на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПГ „Константин Фотинов – гр. Самоков:

 1. Състав на УК за първи и втори етап на класиране: 1.1. Галина Григорова – ЗДУД – председател;
  1.2.Виолетка Груева – ЗАС – член.
 2. Работно време: от 09.00 – 17.00 ч. в канцеларията на гимназията, съгласно утвърден график със заповед № РД – 09-1709/ 29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката.
 3. Състав на УК за трети етап на класиране:
  3.1. Венета Симитчийска – директор – председател; 3.2.Виолетка Груева – ЗАС – член.broshure1

  broshure2