Екип

 

УЧИТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Фиданов Славов

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

История

Философия

СУ „Климент Охридски”

 

 

 

 

 

магистър

 

 

 

 

 

Галина Димитрова Григорова

 

 

 

 

 

Помощник директор

 

 

Руска филология

Физкултура

 

ВТУ

В. Търново

 

 

 

 

 

магистър

 

 

 

 

 

ІІ ПКС

 

 

 

 

Мария Христова

Коеджикова


 

 

Старши

учител по български език и литература

 

 

 

Българска филилогия

СУ „Климент Охридски”

 

 

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

 

ІІ ПКС

 

 

 

 

Костадинка Любенова Христова


 

 

 

Старши

учител по български език и литература

 

 

 

 

Българска филилогия

СУ „Климент Охридски”

 

 

 

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

 

 

ІІ ПКС

 

 

 

 

Албена Георгиева Въжарова


 

 

 

 

Старши

учител по български език и литература

 

 

 

 

Българска филилогия

ЮЗУ  „Неофит Рилски”

 

 

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

 

ІІ ПКС

 

 

 

 

Янка Николова Кабадийска


 

 

 

Старши

учител по български език и литература

 

 

 

 

Българска филилогия

ЮЗУ  „Неофит Рилски”

 

 

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

 

ІІ ПКС

 

 

 

 

Радослава

Огнянова

Стоянова