Информация относно формиране на групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 2024

В  съответствие с желанията на учениците в ПГ „Константин Фотинов“ за учебната 2024/2025 г. ще бъдат формирани следните групи:

Модул „Изкуства“: за учениците от VIII-XII клас една група за театрално изкуство и една група за  фотографско изкуство.

Ръководители, които могат да провеждат занятията: специалисти в съответното направление

Модул „Спорт“: една група футбол момчета V-VII клас

Ръководители, които могат да провеждат занятията: с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ по вида спорт.