КЛУБ ПО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
„СЕЗОНИ“


Ръководител: Стефанка Митрева

Клуб по приложно изкуство „Сезони“ съществува вече пет години – от 2017г.

Описание: Заниманията разгръщат въображението и фантазията на учениците, развиват индивидуалните им творчески умения, насърчават таланта им и обогатяват познанията им за приложно-декоративното изкуство, като стимулират самостоятелното им творчество и изява, служат за забавление и помагат за преодоляване на стреса.

Изисквания: Креативност, интерес към изкуството, желание за творческа работа. Групата работи  с  природни материали и различни видове хартия, създава различна декорация, изработва декори за театър, украса за различни празници, участва в коледен базар.

Продължителност на заниманието: 45 мин., възраст: от 5 до 12 клас

Брой занимания: 2 часа веднъж седмично – 70 часа годишно

Максимален брой ученици в група: 20, минимален брой ученици в група: 10