Кратък филм за гимназията

Учениците от 8в клас – Деница Манолова, Доника Баракова, Мариян Ников и Теодор Бараков създадоха кратък филм за гимназията на английски език с подкрепата на преподавателя и класен ръководител Емилия Балабанова.

[KGVID]https://pgfotinov.com/wp-content/uploads/2021/02/video-1613980914.mp4[/KGVID]