Наши възпитаници получиха престижни награди

Община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровитиученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области. Тази година, в деня на общините – 12 октомври, кметът г-н Владимир Георгиев, на церемония в Ритуалната зала връчи наградите.

5 от присъдените стипендии получиха възпитаници на гимназията.

За хуманитарни науки на името на Константин Фотинов:

Доника Баракова – VIII в клас.

За постижения в природо-математическите науки на името на акад. Любомир Чакалов:

Иван Нейчев – XII а клас;

Моника Попова – IX в клас.

За постижения в областта на изкуствата на името на Васил Стоин:

Христо Димитров – IX в клас;

Димитър Рогачев – X б клас.

dav

Честито! Гордеем се с Вас!

Пожелаваме бъдещи успехи!

Венета Симитчийска

Директор

Педагогическият колектив на ПГ „Константин Фотинов“