За Вас, зрелостници! ДЗИ 2021 ГОДИНА

 

 

 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г.-31 май 2021 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит –27 август 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.
 1. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2020 – 2021 г.
 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г.

допускане до ДЗИ:

 • Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до РУО за организиране на ДЗИ до 23.03.2021 г.
 • Допускане до ДЗИ до 18.05. 2021 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05. 2021 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ до 18.05.2021 г.
 • Оценяване на изпитните работи 22.05.2021 г. – 06.06.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2021 г.
 • Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 22.06.2021 г.

Указания

 • Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 7.30 ч.
 • Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде написано в кое училище зрелостникът ще полага ДЗИ.
 • Зрелостниците задължително носят лични предпазни средства.
 • Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получат пълна информация за формата на изпита по всеки предмет, както и помощ при подготовката.

Повече информация:

 • Заповед на Министъра №РД09-2118 от 28.08.2020 г. за провеждане на ДЗИ 2021
 • Учебно – изпитни програми за ДЗИ – изложени са формите и съдържанието за всеки изпит на сайта на МОН.
 • Наредба № 3 за организация и провеждане на ДЗИ!

На всички зрелостници пожелаваме успех!