НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми родители и ученици, 

Имаме удоволствието да споделим с вас радостта си от постигнатия пореден успех на ПГ “ Константин Фотинов“!

Нашата гимназия спечели проект към Национална програма за изграждане на училищна STEM среда и предстои да бъде създаден Мултимедиен творчески център през учебната 2020/2021 г.

Ръководството и
екипа на гимназията