Открит урок

Мнозина от хората, които гледат всяка вечер новините, ще се затруднят, ако трябва да обяснят разликата между Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Съвета на Европа, но учениците от 12а клас в ПГ Константин Фотинов боравят свободно с тези понятия и при това на английски език.

Паралелката с разширено изучаване на английски език с класен ръководител Емилия Балабанoва проведе Открит урок на 26.11.2019г. на тема: Европейският съюз – за и против. Всички присъстващи ученици участваха активно, отговаряйки на въпроси по темата и подреждайки символи и снимки на няколкото табла, които бяха изготвили за онагледяване. По време на урока учениците 74361423_3226954730707794_172389456001630208_nпоказаха познания не само за европейските институции и новоизбраните заместници на Доналд Тъск и Жан – Клод Юнкер, но направиха и интересен дебат за положителните и отрицателни страни на тази уникална по рода си структура – Европейският съюз. Дебатирането, което протече при стриктно спазван регламент, демонстрира добре усвоени умения от страна на участниците в нелеката задача, да защитят позициит77049207_446276636028784_907421835392450560_nе си. Актуалността, както и сложността на темата, която беше разисквана, събуди интерес в гостите на урока, а многообразието от аргументи показа задълбочената подготовка на учениците, вече пълнолетни, имащи право на глас младежи, които с представянето си показаха, че са едни будни, отговорни, осведомени и сериозни граждани на България и Европа. 78790303_518095998780328_699261722791247872_n