ПРИЕМДържавен план-прием след
VII
клас
2024 / 2025
учебна година
 
ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗБИРАТЕ МЕЖДУ 3 ПАРАЛЕЛКИ
Природни науки
Интензивно изучаване на английски език
За тези, изкушени от: екология, медицина, биохимия и биология
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
2 пъти точките НВО по БЕЛ
+ 2 пъти точките НВО математика
от свидетелството за основно образование:
оценките от 7 клас по  БЕЛ и ХООС превърнати в точки
Профилиращи предмети в 11 и 12 клас: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда с възможност за избор на още два предмета.

Софтуерни и хардуерни науки
Интензивно изучаване на немски език
За тези, изкушени от: графичен и уеб дизайн, програмиране, 2D, 3D моделиране и анимация, предпечатна подготовка
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
2 пъти точките НВО по БЕЛ
+ 2 пъти точките НВО математика
от свидетелството за основно образование:
  оценките от 7 клас по  БЕЛ и информационни технологии превърнати в точки
Профилиращи предмети в 11 и 12 клас: информатика и информационни технологии с възможност за избор на още два предмета.

Софтуерни и хардуерни науки
Интензивно изучаване на английски език
За тези, изкушени от: графичен и уеб дизайн, програмиране, 2D, 3D моделиране и анимация, предпечатна подготовка
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
2 пъти точките НВО по БЕЛ
+ 2 пъти точките НВО математика
от свидетелството за основно образование:
  оценките от 7 клас по  БЕЛ и информационни технологии превърнати в точки
Профилиращи предмети в 11 и 12 клас: информатика и информационни технологии с възможност за избор на още два предмета.