Радина Огнянова от 12 б клас, е удостоена със званието „Лауреат на олимпиадата по лингвистика“

Радина Димитрова Огнянова от 12 б клас на ПГ „Константин Фотинов“, въз основа на резултатите от Националния кръг на олимпиадата по лингвистика, с отличен резултат – оценка 6.00, в съответствие с регламента на Олимпиадата, е удостоена със званието „Лауреат на олимпиадата по лингвистика“.