Свободни места в V клас

Съобщение
Относно: незаети места в „природоматематическа“ паралелка в V клас
след изтичане на срока за записване за учебната 2018/2019 година:
2 (две) свободни места
Директор: В. Симитчийска
28 юни 2018 г.