Среща с представител на младежки екип от представителството на Европейската комисия в България

На 13.05.2019г. в Профилирана гимназия ,,Константин Фотинов“ се проведе среща в 11б  клас с Николай Славков, завършил нашата гимназия през 2012г. Той е доброволец в младежкия екип „Европа“. Във връзка с инициативата „Отново на училище“ се завръща в родното училище и разказва за целите на ЕС. Той сподели и лични впечатления от проекти, в които е участвал.Представи страхотните възможности, свързани с проекти в Европейския съюз за млади хора изобщо.

Впечатлени бяхме от проекта ,,Erasmus + „, който дава възможност за обмяна на студенти. Разиграхме игра с Kahoot, в която имаше въпроси, свързани с Европейския съюз.Всеки, който бе избрал най–бързо правилния отговор, получи награда. Крайният победител беше нашата съученичка Антония. Получихме информация за проекта ,,Discover EU“. Условието за кандидатстващите младежи е да са навършили 18 години към съответната година, т.е. проектът обхваща само млади хора, навършили пълнолетие към настоящата година. Одобрените ще пътуват из Европа с влак. Разбрахме, че крайният срок за тази година е 16.05.2019г. Веднага споделихме с нашите връстници от другите 11-ти класове за този проект. На тези, които скоро ще навършат пълнолетие и биха кандидатствали, желаем успех. Кандидатства се в : https://europa.eu/youth/discovereu_bg.

IMG_20190513_123552IMG_20190513_123831 IMG_20190513_134323