Съобщение за условията за издаване на лифт карти за учебната 2023/2024 година

 График на седмиците (извън официалните ваканции), през които учениците от ПГ „ Константин Фотинов” могат да ползват лифт карти

Седмиците за ползване на безплатни лифт карти, които са определени за учениците и учителите от ПГ” Константин Фотинов” са :

  • от 29.01.2024 г.  до 02.02.2024 г. включително
  • от 06.02. 2024 г.  до 11.02.2024 г. включително
  • от 11.03.2024 г.  до 17.03. 2024 г. включително
  • от 08.04. 2024 г. до 14.04. 2024 г. включително

В този график не се включва: коледната ваканция (от 23.12.2023 г. до 02.01. 2024 г. вкл.),  междусрочната ваканция (от 03.02. 2024 г. до 05.02.2024 г.)  и пролетната ваканция (от 30.03.2024 г. до 07.04. 2024 г.)

При първото получаване на карта за сезона учениците трябва да носят ученическа карта и да бъдат придружени от родител – за учениците, които нямат навършени 18 години.

Предоставените лифт карти  Не включват планинска застраховка. Тя е ангажимент на родителите.

Всички ползватели на съоръженията и пистите в курорта са длъжни да спазват Общите условия на Бороспорт са достъпни на:
https://www.borovets-bg.com/bg/polezno/obshti-uslovija

  • касата е Мартинови бараки – издаването започва от 23.12.2023г.
  • картите ще се издават за всеки ден, а не за период, т.е. ако иска да кара цялата ваканция ще е необходимо всеки ден да си получава нова карта.
  •  нощното каране е включено.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

От ръководството