ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уведомяваме, че в паралелката за 5-ти клас има 2 (две) свободни места.

Каним следващите по низходящ бал ученици да се запишат с оригинала на удостоверението за завършен начален етап и заявление по образец до 13 юли 2021 година в Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ до 17.30 часа.

 

Председател на УКП

Галина Григорова ЗДУД