Начално военно обучение

На 25.XI.2016 г. учениците от деветите класове заедно с класните си ръководители – Хр. Йорданова, Т. Пишмишева и М. Андреева организирано посетиха Националният военноисторически музей в гр. София. Посещението е във връзка със задължението на учениците да получат начално военно обучение по програмата на Министерство на националната отбрана. С интерес бе разгледана цялата сбирка на музея. На особено внимание се радваха личните архиви на български офицери, герои от войните за Освобождение на България, Балканските войни – за национално обединение на разпокъсаната българска държава след Берлинския конгрес 1878 г., Първата и Втората световни войни.

20161125_09484020161125_094906 20161125_094922